Small Log Processing

SLP1

PLONARĄSČIŲ LINIJA, SKIRTA PLONORĄSČIŲ PERDIRBIMUI Į TARINES LENTELES . MINIMALIOS INVESTICIJOS Į ĮRANGĄ.
Small Log Processing

SLP2

AUTOMATIZUOTA PLONARĄSČIŲ LINIJA, SKIRTA PLONORĄSČIŲ PERDIRBIMUI Į TARINES LENTELES . MAKSIMALI PAGAMINTOS PRODUKCIJOS IŠEIGA IR MINIMALIOS GAMYBINĖS SĄNAUDOS.